Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022

Υπουργείο Υγείας - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Διοικητή στο Π. Γ. Ν. Πατρών «Παναγιά η Βοήθεια», αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δ. Ελλάδος

12/10/2020

Επισημαίνεται πως για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Διοικητή στο Π.Γ.Ν. Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 10/10/2020 και λήγει στις 26/10/2020 και ώρα 15.00.