Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021

ΑΣΕΠ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1ΔΣ/2021 (ΑΔΑ:6ΙΦ76Η6-ΖΥ1) για την επιλογή Διοικητή και μη εκτελεστικού Προέδρου στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

17/02/2021