Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ανακοίνωση για την συνεδρίαση της Επιτροπής για την εξειδίκευση στην Μ.Ε.Θ. Παίδων του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο

15/02/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι την 1 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της

3ης και 4ης Υ.ΠΕ (Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη), θα διεξαχθεί η προφορική συνέντευξη για την

επιλογή ιατρών για εξειδίκευση σε Μ.Ε.Θ Παίδων του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», η οποία είχε

προγραμματιστεί για τις 13/1/2017 και αναβλήθηκε.

Η συνέντευξη θα γίνει 9.30 π.μ.