Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023

Ανάρτηση των κενών θέσεων της προκήρυξης Υ10α/Γ.Π. οικ. 79972/21-8-12 ( ΑΔΑ: Β4ΓΙΘ-Ρ9Η) για κάλυψη από τους καταλόγους των επικουρικών ιατρών

12/10/2012