Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση σχετικά με την Υ10α/Γ.Π. οικ. 25777/21-3-14 (ΑΔΑ: ΒΙΞΒΘ-ΘΤ8) «Πρόσκληση Ενδιαφέροντος»

01/04/2014

Ανακοίνωση

Η θέση της χειρουργικής για το ΓΝ ΡΟΔΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΚΩ-ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (για το πρώην ΓΝ- ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ) της Υ10α/Γ.Π. οικ. 25777/21-3-14 (ΑΔΑ: ΒΙΞΒΘ-ΘΤ8) «Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος» , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α’ του άρθρου 14 του υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 39165/11-4-12 ΦΕΚ 1245 Β’ τροποποιείται ως εξής:
1 θέση ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.
H προθεσμία υποβολής των συμπληρωματικών αιτήσεων παρατείνεται έως και 10/4/2014 (για όλη τη προκήρυξη)