Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020

Ανακοίνωση - Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς

31/07/2014