Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Τήρηση καταλόγου επικουρικών ιατρών και διαδικασία τοποθέτησης

18/06/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Ιατροί που επιθυμούν να εγγραφούν για πρώτη φόρα, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Αρ. πρωτ. Α2α/οικ.24317/30-3-2016, σε ΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ της προτίμησής τους (Αίτηση μπορούν επίσης να υποβάλλουν οι παρατασιακοί ειδικευόμενοι. Σύμφωνα με το άρθρο 33 της 30-3-2020 ΠΝΠ (Α΄75) μέχρι τις 30-7-2020 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και οι ιατροί σε παράταση εξειδίκευσης, άλλα ΟΧΙ οι αγροτικοί ιατροί και οι επικουρικοί ιατροί που υπηρετούν με παράταση θητείας).

Πρότυπα Εντύπων για ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Πατήστε για τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΥΠε με τους καταλόγους επικουρικών ιατρών

1η ΥΠε

2η Υπε

3η ΥΠε

4η ΥΠε

5η ΥΠε

6η ΥΠε

7η ΥΠΕ

Ιατροί που επιθυμούν να εγγραφούν για πρώτη φόρα στο ΕΚΑΒ ΚΥ ή Παράρτημά του, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προαναφερόμενη απόφαση, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας (Αίτηση μπορούν επίσης να υποβάλλουν και οι παρατασιακοί ειδικευόμενοι, άλλα ΟΧΙ οι ιατροί σε παράταση εξειδίκευσης και οι επικουρικοί ιατροί που υπηρετούν με παράταση θητείας).

Επισημαίνεται ότι στο ΕΚΑΒ τοποθετούνται ιατροί των ειδικοτήτων: Γενικής Ιατρικής, Αναισθησιολογίας, Καρδιολογίας, Ορθοπαιδικής, Παθολογίας, Πνευμονολογίας, Χειρουργικής, Παιδιατρικής, καθώς και οι ιατροί ανεξαρτήτως ειδικότητας που διαθέτουν πτυχίο επάρκειας στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική.

Πρότυπα Εντύπων εγγραφής για το ΕΚΑΒ ΚΥ ή Παράρτημά του

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ περιέχει τους εγγεγραμμένους ιατρούς και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό πρωτοκόλλου, την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, την ημερομηνία κτήσης του τίτλου της ειδικότητας, τις προτιμήσεις, την ύπαρξη εξειδίκευσης ή εμπειρίας.

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων

Τμήμα Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net

Αρχεία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ 2.07.2021.pdf Μέγεθος: 86.5 KB
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ 10.05.2021.pdf Μέγεθος: 85.9 KB
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ 5.03.2021.pdf Μέγεθος: 84.5 KB
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ 12.06.2020.pdf Μέγεθος: 87.9 KB
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ 18.05.2020.pdf Μέγεθος: 85.4 KB
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ 8.04.2020.pdf Μέγεθος: 86 KB
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ 9.12.2019.pdf Μέγεθος: 85.3 KB
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ 3.12.2019.pdf Μέγεθος: 86.2 KB
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ 15.10.2019.pdf Μέγεθος: 86.8 KB
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.pdf Μέγεθος: 361.7 KB
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ.doc Μέγεθος: 45.5 KB
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης I για ΕΚΑΒ.doc Μέγεθος: 48 KB
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΙΙ για παράταση ειδικότητας για ΕΚΑΒ.doc Μέγεθος: 49 KB
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης προτίμησης για ΕΚΑΒ.doc Μέγεθος: 50.5 KB
Υπόδειγμα Βεβαίωσης Δέσμευσης Πίστωσης.doc Μέγεθος: 60.5 KB
ΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΙΑΤΡΩΝ 42875.ΦΕΚ 1078. 6Υ6Σ465ΦΥΟ-ΝΣ6.pdf Μέγεθος: 289.1 KB
ΥΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΨΩΔΓ465ΦΥΟ-ΙΜ5.pdf Μέγεθος: 222.9 KB
ΦΕΚ 1078.Β.9.6.2015.pdf Μέγεθος: 118.2 KB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΚΑΒ.doc Μέγεθος: 43.5 KB
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.xlsx Μέγεθος: 12.6 KB
8 10 2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 928.8 KB
6.11.2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 953.8 KB
17.11.2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 942.7 KB
2.12.2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 825.6 KB
17.12.2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 769.9 KB
22.12.2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 719.9 KB
28.12.2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 672.3 KB
29.12.2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 655.7 KB
30.12.2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 581 KB
22.01.2016 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 702.6 KB
Υπόδειγμα Αιτήματος για πρόσληψη επικουρικών ιατρων πριν την καταρτηση του Προυπολογισμού.doc Μέγεθος: 43 KB
10.02.2016 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 659.5 KB
10.3.16 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 712.2 KB
11.3.16 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 695.5 KB
17.03.2016 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 707.3 KB
22.3.16 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 689.1 KB
29.03.2016 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 687.8 KB
31.3.16 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 635.9 KB
4.04.2016 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 625.4 KB
5.04.2016 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 699.3 KB
12.4.16 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 600.9 KB
ΥΑ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΦΕΚ.1005.Β. 12.04.2016 .pdf Μέγεθος: 345.6 KB
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕ.doc Μέγεθος: 46 KB
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ.doc Μέγεθος: 40 KB
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Ι για ΥΠΕ.doc Μέγεθος: 48 KB
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΙΙ παράταση ειδικότητας.doc Μέγεθος: 49 KB
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης προτίμησης ΙΙΙ.doc Μέγεθος: 50.5 KB
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΑΒ.doc Μέγεθος: 46 KB
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ 09.09.2016.pdf Μέγεθος: 103.4 KB
26.09.2016 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 99.2 KB
6.10.2016 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ.pdf Μέγεθος: 97.5 KB
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ.pdf Μέγεθος: 271.9 KB
22.11.2016 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΚΑΒ.pdf Μέγεθος: 97.4 KB
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ 1.12.2016.pdf Μέγεθος: 98.4 KB
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ 9.02.2017.pdf Μέγεθος: 51.5 KB
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ 21.04.2017.pdf Μέγεθος: 96.4 KB
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ N.4461- ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ.pdf Μέγεθος: 332.1 KB