Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023

Τροποποίηση πίνακα υποψηφίων για πλήρωση θέσεων σε νοσοκομεία του α’ καταλόγου στο ΕΚΑΒ, στα ιατροδικαστικά τμήματα των νοσοκομείων και στα τμήματα επειγόντων περιστατικών

08/11/2011