Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Επικουρικοί Ιατροί

20/01/2011
Προσοχή!-Διόρθωση λάθους για την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Επικουρικούς Ιατρούς
Αρ.Πρωτ.131935/22-10-2010
Η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται στο παραπάνω link Αριθμός ΑΔΑ 4ΙΗΥΘ-Β και θέμα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΟΥΣ


Αρχεία

Διαδικασία τοποθέτησης Επικουρικών Ιατρών 114191/17-9-2010 - Υπουργική Απόφαση Μέγεθος: 175.7 KB
Διαδικασία τοποθέτησης Επικουρικών Ιατρών 114191/17-9-2010 - Αίτηση Μέγεθος: 49.5 KB
Διαδικασία τοποθέτησης Επικουρικών Ιατρών 114191/17-9-2010 - Συμπληρωματική Αίτηση Μέγεθος: 46 KB
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Επικουρικούς Ιατρούς Αρ.Πρωτ.131935/22-10-2010 Μέγεθος: 241.5 KB
Διόρθωση σφάλματος στον πίνακα υποψηφίων για πλήρωση θέσεων του β’ καταλόγου ειδικότητας ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας 22-12-2010 Μέγεθος: 67.3 KB
Ανάκληση και εκ νέου υποβολή πινάκων Επικουρικών Ιατρών 07-01-2011 - Πίνακας υποψηφίων Μέγεθος: 79.4 KB
Ανάκληση και εκ νέου υποβολή πινάκων Επικουρικών Ιατρών 07-01-2011 - Πίνακας υποψηφίων για πλήρωση θέσεων του β’ καταλόγου Μέγεθος: 125.5 KB
Ανάκληση και εκ νέου υποβολή πινάκων Επικουρικών Ιατρών 07-01-2011 - Πίνακας υποψηφίων για πλήρωση θέσεων του β’ καταλόγου ειδικοτήτων που δεν προβλέπεται η κάλυψη τους σε νοσοκομεία του α' καταλόγου ή έχουν καλυφθεί σε ικανό αριθμό Μέγεθος: 88.6 KB