Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 13-1-2012

23/01/2012

Με την από 19/1/2012 εντολή του κ. Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποσύρεται προσωρινά, προκειμένου να επανεξετασθούν οι ανάγκες των νοσοκομείων στο πρώτο ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. στις 25/1/2012, η υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 4478/13-1-2012 ( ΑΔΑ: ΒΟΝΝΘ-ΙΤΑ) πρόσκληση ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων από επικουρικούς ιατρούς.
Οι συμπληρωματικές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας δεν ισχύουν και θα επανυποβληθούν.