Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος αναφορικά με την απασχόληση ιατρών στο Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) για τη διαχείριση των ασθενών στις κλίνες ΜΕΘ

13/07/2020

Επισυνάπτεται πρόσκληση ενδιαφέροντος η οποία αφορά την απασχόληση ιατρών στο Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ αναφορικά με τη διαχείριση των ασθενών στις κλίνες ΜΕΘ.