Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2022

ΕΟΔΥ - Πίνακες αποτελεσμάτων πρόσκλησης 15404/15-07-2020

07/08/2020

Αριθ. Πρωτ: 15404/15-07-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με καθεστώς έκδοσης δελτίου

Α1 ΠΕ Ιατρών

Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο Κωδ. Θέσης
1 16004/23.7.2020 Μελέτης Γεώργιος Α1