Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2022

Πίνακες (Πίνακας ΚΟΜΥ 26) αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. πρωτ. 8986/ 27-4-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με αντικείμενο τη στελέχωση 500 Κινητών Ομάδων ειδικού σκοπού και υπηρεσιών ΕΟΔΥ

06/10/2020