Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου 2022

ΕΟΔΥ - Πρόσκληση 23771/8-11-2021 εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΕ Ιατρών με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης πιθανών ύποπτων κρουσμάτων του κορωνοϊού, για τη στελέχωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του ΕΟΔΥ

09/11/2021