Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024

Εγκύκλιος προς εποπτευόμενους φορείς

01/08/2017

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος που στάλθηκε σε όλους τους εποπτευόμενους Φορείς του Υ.Υ. προκειμένου να προετοιμασθούν κατάλληλα για τις απαιτήσεις της διεργασίας πιστοποίησης της μεθοδολογίας παραγωγής στατιστικών σειρών του Υπουργείου Υγείας.