Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023

Ορισμός Στατιστικού Επικεφαλής και σύσταση Ομάδας Υποστήριξης

01/08/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υγείας με την οποία ορίζεται ο Στατιστικός Επικεφαλής του Υπουργείου Υγείας καθώς και πραγματοποιείται η σύσταση της Ομάδας Υποστήριξης της Στατιστικού Επικεφαλής.