Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024

Ορθή Επανάληψη της Δ3(α)75126/30.12.2023:Τροποποίηση της Δ3(α)72397/16-12-2022 απόφασης με θέμα: «Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Δεκεμβρίου 2022»». ως προς την ημερομηνία έναρξης ισχύος για τα φαρμακεία.

27/01/2023