Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024

Ορθή Επανάληψη της Δ3(α) 5623/31.1.2024 «Τροποποίηση της Δ3(α) 67328/29.12.2023 απόφασης με θέμα «Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων, Δεκεμβρίου 2023»», ως προς τα Barcode ΕΟΦ: 2803305601013, 2801897906141, 2803351402039, 2803351401032, 2803280602012.

09/02/2024