Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024

Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης. (Ανατιμολόγηση) 3-6-2016

03/06/2016

Οι ενστάσεις επί του αναρτημένου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων θα υποβληθούν αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση med.price@moh.gov.gr και σύμφωνα με την επισυναπτόμενη ΦΟΡΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Δ/νσης Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Δηλαδή από Σαββάτο 04/06/2016 και ώρα 00:00 έως και Τετάρτη 08/06/2016 και ώρα 23:59.