Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024

Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης. (Ανατιμολόγηση) 23.12.2016

23/12/2016

Οι ενστάσεις επί του αναρτημένου δελτίου τιμών θα υποβληθούν αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση med.price@moh.gov.gr της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, από την επομένη της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και έως την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017, ώρα 11.59 μ.μ.