Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019

Δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης (04-08-2017)

04/08/2017

Οι ενστάσεις επί του αναρτημένου δελτίου τιμών θα υποβληθούν αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση med.price@moh.gov.gr της Δ/νσης Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, από την επομένη της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και έως την Παρασκευή 11-8-17 και ώρα 11.59 μμ.