Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Ακύρωση της Δ3(α)7458/12-2-2019 απόφασης κατά το μέρος που με αυτή καθορίστηκε η τιμή του φαρμάκου με την ονομασία TIROSINT και έκδοση Δελτίου Τιμών για τον καθορισμό τιμής του φαρμάκου με την ονομασία TIROSINT σε εκτέλεση της 1086/2020 απόφασης του ΣΤΕ

17/05/2021