Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021

Απόφαση Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια για το νοσοκομείο Λήμνου

15/07/2019
Απόφαση Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια για το νοσοκομείο Λήμνου

Σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει στο Νοσοκομείο Λήμνου, ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, προκηρύσσονται άμεσα τρεις μόνιμες θέσεις ιατρών παθολόγων που θα προσληφθούν στο Νοσοκομείο Λήμνου.

Για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών, αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης έργου με δύο ιατρούς παθολόγους, διάρκειας δύο μηνών.

Το Υπουργείο Υγείας προβαίνει σε εκτίμηση των αναγκών, ιδιαίτερα των άγονων και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας, και στον επανασχεδιασμό κινήτρων για την αντιμετώπισή τους.