Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024

Innovative Medicines Initiative / Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα και Θεραπείες

22/07/2022
Innovative Medicines Initiative / Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα και Θεραπείες

Η πρωτοβουλία «ΙΜΙ - Innovative Medicines Initiative», για τα Καινοτόμα Φάρμακα και Θεραπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελεί συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και χρηματοδοτεί την έρευνα και την καινοτομία, με στόχο τη βελτίωση της υγείας των πολιτών με την επιτάχυνση της ανάπτυξης καινοτόμων φαρμάκων και θεραπειών και την άμεση πρόσβαση των ασθενών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχει ανεκπλήρωτη ιατρική ή κοινωνική ανάγκη.