Κυριακή, 05 Φεβρουαρίου 2023

Innovative Medicines Initiative / Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα και Θεραπείες

22/07/2022
Innovative Medicines Initiative / Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα και Θεραπείες

Η πρωτοβουλία «ΙΜΙ - Innovative Medicines Initiative», για τα Καινοτόμα Φάρμακα και Θεραπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελεί συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και χρηματοδοτεί την έρευνα και την καινοτομία, με στόχο τη βελτίωση της υγείας των πολιτών με την επιτάχυνση της ανάπτυξης καινοτόμων φαρμάκων και θεραπειών και την άμεση πρόσβαση των ασθενών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχει ανεκπλήρωτη ιατρική ή κοινωνική ανάγκη.


Innovative Medicines Initiative (IMI), is an EU public-private partnership funding health research and innovation and aims to improve health by speeding up the development of, and patient access to, innovative medicines, particularly in areas where there is an unmet medical or social need.

Web link:

Innovative Medicines Initiative (IMI)