Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Διακηρύξεις διαγωνισμών

28/02/2013

Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ 2_2018 .pdf Μέγεθος: 426.5 KB
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ 1_2018.pdf Μέγεθος: 338.8 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΕΠΥ 2 2013.pdf Μέγεθος: 55.5 KB
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΥ 1_2014, 2_2014, 3_2014, 4_2014_signed.pdf Μέγεθος: 140.7 KB
ΑΔΑ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ _2_.pdf Μέγεθος: 235.8 KB
ΑΔΑΜ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΥ 1.2014_signed.pdf Μέγεθος: 98.4 KB
ΑΔΑΜ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΥ 2.2014_signed.pdf Μέγεθος: 98.2 KB
ΑΔΑΜ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΥ 3.2014_signed.pdf Μέγεθος: 127.5 KB
ΑΔΑΜ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΥ 4.2014_signed.pdf Μέγεθος: 98.3 KB
ΑΔΑΜ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΠΥ 1.2014_signed.nl.pdf Μέγεθος: 99.9 KB
ΑΔΑΜ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΠΥ 2.2014_signed.nl.pdf Μέγεθος: 102.7 KB
ΑΔΑΜ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΠΥ 3.2014_signed.nl.pdf Μέγεθος: 102.3 KB
ΑΔΑΜ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΠΥ 4.2014_signed.nl.pdf Μέγεθος: 101.9 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΕΠΥ 6 2012.pdf Μέγεθος: 349.3 KB
Ενημέρωση για το διαγωνισμό ΕΠΥ2_2014.pdf Μέγεθος: 146.2 KB
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΕΠΥ 7.2011 - ΩΒΔΗ465ΦΥΟ-ΕΑ1.pdf Μέγεθος: 134.6 KB
ΕΠΥ1.2014_ Διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 20 δραστικών ουσιών με CPV 33690000-3 από το ΠΠΥΦΥ_ 2014.pdf Μέγεθος: 943.2 KB
ΕΠΥ2.2014_ Διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 21 δραστικών ουσιών με CPV 33690000-3 από το ΠΠΥΦΥ_2014.pdf Μέγεθος: 966.2 KB
ΕΠΥ3.2014_ Διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 16 δραστικών ουσιών με CPV 33690000-3 από το ΠΠΥΦΥ_2014.pdf Μέγεθος: 941.4 KB
ΕΠΥ4.2014_ Διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 51 δραστικών ουσιών με CPV 33690000-3 από το ΠΠΥΦΥ_2014.pdf Μέγεθος: 1008 KB
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΥ 1_2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 69ΛΝ465ΦΥΟ-Ω3Σ.pdf Μέγεθος: 579.2 KB
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΥ 2_2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 6ΜΗΞ465ΦΥΟ-Ε63.pdf Μέγεθος: 604 KB
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΥ 3_2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΨΨΛΨ465ΦΥΟ-ΣΡΑ.pdf Μέγεθος: 572.5 KB
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΥ 4_2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 9ΤΚ5465ΦΥΟ-ΘΟΛ.pdf Μέγεθος: 638.5 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΠΥ 1ΑΦ-2Φ-3Φ-4Φ_2013.pdf Μέγεθος: 86 KB
Ενημέρωση για το διαγωνισμό για την προμήθεια Βηματοδοτών – Απινιδωτών, με αριθμ. διακήρυξης ΕΠΥ 1_2013.pdf Μέγεθος: 63.6 KB
Διακήρυξη διαγωνισμού ΕΠΥ 4Φ_2013 για την προμήθεια φαρμάκων - 51 Δραστικών Ουσιών.pdf Μέγεθος: 1.9 MB
Διακήρυξη διαγωνισμου, για την προμήθεια ενδοφακών, με αριθμό ΕΠΥ 2 2013.pdf Μέγεθος: 1.6 MB
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 1 2013_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ–ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ–ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ CPV 33182210-4 και 33182100-0.pdf Μέγεθος: 2.9 MB
Παροχή Διευκρινίσεων για το διαγωνισμό προμήθειας Φαρμάκων_ αριθμ. διακήρυξης_ ΕΠΥ 2Φ_2013 και 3Φ_2013.pdf Μέγεθος: 112.9 KB
ΜΕΤΑΘΕΣΗ καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού ΕΠΥ 2Φ_2013.pdf Μέγεθος: 108.2 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΥ 9_2012.pdf Μέγεθος: 508.4 KB
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1_Α΄_Φ.2013.pdf Μέγεθος: 187.4 KB
Παροχή διευκρινίσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό για την προμήθεια Φαρμάκων _20 Δραστικών Ουσιών_αριθμ. διακήρυξης ΕΠΥ 1 Α Φ 2013.pdf Μέγεθος: 124.7 KB
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3Φ_2013_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ.pdf Μέγεθος: 1.5 MB
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2Φ 2013_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ.pdf Μέγεθος: 1.6 MB
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 1Α΄Φ_2013_ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ _20 ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ_.pdf Μέγεθος: 1.7 MB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΠΥ 1Φ _2013 για την προμήθεια ΦΑΡΜΑΚΩΝ .pdf Μέγεθος: 292.9 KB
Παροχή διευκρινίσεων για τους διαγωνισμούς με αριθμ διακήρυξης ΕΠΥ 12_2012.pdf Μέγεθος: 523.2 KB
Ματαίωση και Άμεση Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού ΕΠΥ 13_2012 για την προμήθεια ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ.pdf Μέγεθος: 90.9 KB
Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια ενδοστεφανιαίων προθέσεων και μπαλονιών αγγειοπλαστικής - ΕΠΥ 15_2012.pdf Μέγεθος: 118.1 KB
Διευκρινίσεις επί του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού συμφωνία πλαίσιο με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την προμήθεια ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ.pdf Μέγεθος: 92.6 KB
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 15_2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.pdf Μέγεθος: 1.5 MB
ΕΠΥ 12_2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ.pdf Μέγεθος: 2 MB
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ13_2012 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ.pdf Μέγεθος: 1.8 MB
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ14_2012 ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ.pdf Μέγεθος: 2.3 MB
Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της Διακήρυξης ΕΠΥ 7_2012 για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου.pdf Μέγεθος: 84.4 KB
Ματαίωση διαγωνισμού με αρ. διακήρυξης ΕΠΥ8_2012 προμήθεια της δραστικής ουσίας omeprazol και επαναπροκήρυξη με τροποποίηση των όρων.pdf Μέγεθος: 81.6 KB
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.pdf Μέγεθος: 96.7 KB
Ανακοίνωση διαγωνισμού ΕΠΥ 5_2012.pdf Μέγεθος: 48 KB
ΔΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ 5_2012.pdf Μέγεθος: 628.1 KB
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΥ 9_2012 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ.pdf Μέγεθος: 320.6 KB
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ OMEPRAZOL.pdf Μέγεθος: 40.2 KB
ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΠΥ 9_2012 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ_ΙΙ .pdf Μέγεθος: 442.4 KB
ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΠΥ 9_2012 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ.pdf Μέγεθος: 415 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - H Διακήρυξη ΕΠΥ10_2012 Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια Αρθροπλαστικών Γόνατος Ισχίου Ώμου Αγκώνος και άλλων αρθρώσεων ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.pdf Μέγεθος: 41 KB
ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ_ ΕΠΥ 7_2012.pdf Μέγεθος: 273 KB
Αλλαγή Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών και αποσφράγισης για τον αριθμ ΕΠΥ_9_2012 διαγωνισμό.pdf Μέγεθος: 318.8 KB
ΔΥΕΚΡΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ - ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΚΧΥΣΗ - ΑΡΙΘΜ ΕΠΥ 8_2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf Μέγεθος: 289.8 KB
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.pdf Μέγεθος: 217.9 KB
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ_ΕΠΥ_9_2012_τελικό.pdf Μέγεθος: 1.5 MB
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ_ΕΠΥ_5_2012.pdf Μέγεθος: 1.3 MB
Διακήρυξη ΕΠΥ 8_2012 Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια φαρμάκου με την ονομασία OMEPRAZOL.pdf Μέγεθος: 1.2 MB
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 7_2012 για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου.pdf Μέγεθος: 1.1 MB
Παροχή διευκρινήσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων για την προμήθεια Αρθροπλαστικών Γόνατος, Ισχίου, Ώμου-Αγκώνος και Άλλων Αρθρώσεων με αριθμ. διακήρυξης ΕΠΥ4_2012.pdf Μέγεθος: 186.9 KB
Παροχή διευκρινήσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων για την προμήθεια Αρθροπλαστικών Γόνατος, Ισχίου, Ώμου-Αγκώνος και Άλλων Αρθρώσεων με αριθμ. διακήρυξης ΕΠΥ 4_2012.pdf Μέγεθος: 218.3 KB
Παροχή διευκρινήσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων για την προμήθεια συστημάτων περιτοναϊκής κάθαρσης με αριθμ. διακήρυξης ΕΠΥ 6/2012 Μέγεθος: 171.9 KB
Παροχή διευκρινήσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων για την προμήθεια συστημάτων περιτοναϊκής κάθαρσης με αριθμ. διακήρυξης ΕΠΥ 6_2012.pdf Μέγεθος: 174 KB
Παροχή διευκρινήσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων για την προμήθεια συστημάτων περιτοναϊκής κάθαρσης με αριθμ. διακήρυξης ΕΠΥ 6/2012 Μέγεθος: 173.5 KB
Διακήρυξη ΕΠΥ 4/2012 για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια Αρθροπλαστικών Γόνατος, Ισχίου, Ώμου-Αγκώνος και Άλλων Αρθρώσεων Μέγεθος: 1.4 MB
Διακήρυξη ΕΠΥ6_2012 για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια συστημάτων περιτοναϊκής κάθαρσης_Κείμενο Διακήρυξης.pdf Μέγεθος: 940.7 KB
Διακήρυξη ΕΠΥ6_2012 για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια συστημάτων περιτοναϊκής κάθαρσης_Κείμενο Συμφωνίας Πλαίσιο.pdf Μέγεθος: 598.5 KB
Ματαίωση της αριθμ. ΕΠΥ 3/2012 Διακήρυξης και επαναπροκήρυξη αυτής με την αριθμ. ΕΠΥ6/2012 Διακήρυξης για την προμήθεια συστημάτων περιτοναϊκής κάθαρσης Μέγεθος: 282.1 KB
Διακήρυξη ΕΠΥ3/2012 για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια συστημάτων περιτοναϊκής κάθαρσης (Κείμενο Διακήρυξης) Μέγεθος: 884.7 KB
Διακήρυξη ΕΠΥ3/2012 για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια συστημάτων περιτοναϊκής κάθαρσης (Κείμενο Συμφωνίας Πλαισίου) Μέγεθος: 594.8 KB
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 7/2011 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκου Μέγεθος: 934.9 KB
Παροχή Διευκρινήσεων για την αριθμ. ΕΠΥ5/2011 Διακήρυξη Μέγεθος: 73 KB
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 5/2011 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, για την προμήθεια φαρμάκου Μέγεθος: 565.1 KB
Δελτίο Τύπου για υλικά αρθροπλαστικής Μέγεθος: 196.4 KB
Δελτίο Τύπου - Φάρμακα - 02.03.2012 Μέγεθος: 225.5 KB
Δελτίο Τύπου - Φάρμακα - 01.03.2012 Μέγεθος: 184.3 KB
Δελτίο Τύπου - Φάρμακα - 29.02.2012 Μέγεθος: 183.1 KB
Δελτίο Τύπου - Φάρμακα - 28.02.2012 Μέγεθος: 181.6 KB
Δελτίο Τύπου - Φάρμακα - 23.02.2012 Μέγεθος: 182.8 KB
Δελτίο Τύπου - Φάρμακα - 22.02.2012 Μέγεθος: 181.1 KB
Δελτίο Τύπου - Φάρμακα - 21.02.2012 Μέγεθος: 182.4 KB
Χρονοδιάγραμμα Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών ΕΠΥ 3/2011 Μέγεθος: 120.2 KB
Παροχή διευκρινήσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια Αρθροπλαστικών Μέγεθος: 76.5 KB
Παροχή Διευκρινήσεων για τον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια Ολικής Αρθροπλαστικής Γόνατος Υβρίδιο με διατήρηση ή απουσία οπίσθιου χιαστού συνδέσμου και ολικής Αρθροπλαστικής Ισχίου Υβρίδιο με μεταλλική κεφαλή Μέγεθος: 74.1 KB
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια Ολικής Αρθροπλαστικής Γόνατος Υβρίδιο με διατήρηση ή απουσία οπίσθιου χιαστού συνδέσμου και ολικής Αρθροπλαστικής Ισχίου Υβρίδιο με μεταλλική κεφαλή, με τη χρήση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Μέγεθος: 232.8 KB
Παροχή Διευκρινίσεων για την αριθμ. ΕΠΥ 4/2011 Διακήρυξη Μέγεθος: 67.5 KB
Διευκρινίσεις για την αριθμ. ΕΠΥ 4/2011 Διακήρυξη Μέγεθος: 97.4 KB
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών Μέγεθος: 214.5 KB
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 4/2011 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων Μέγεθος: 504 KB
Παροχή διευκρινήσεων για την αριθμ. 3/2011 διακήρυξη Μέγεθος: 72.8 KB
Παροχή διευκρινήσεων για την αριθμ. ΕΠΥ 3/2011 διακήρυξη, σχετικά με προϋπολογισμό είδους Μέγεθος: 69.6 KB
Δελτίο Τύπου - Φάρμακα - 18.11.2011 Μέγεθος: 191.8 KB
Δελτίο Τύπου - Φάρμακα - 16.11.2011 Μέγεθος: 216.1 KB
Δελτίο Τύπου - Φάρμακα - 15.11.2011 Μέγεθος: 136.8 KB
Χρονοδιάγραμμα ΕΠΥ 2/2011 Μέγεθος: 118.1 KB
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 3/2011 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων Μέγεθος: 439 KB
Παροχή διευκρινήσεων για την αριθμ. ΕΠΥ 2/2011 διακήρυξη Μέγεθος: 69 KB
Παροχή διευκρινήσεων για την αριθμ. ΕΠΥ 2/2011 διακήρυξης σχετικά με το χρόνο ζωής των υπό προμήθεια ειδών Μέγεθος: 68.9 KB
Παροχή διευκρινήσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό για την προμήθεια φαρμάκων αριθμ. διακήρυξης ΕΠΥ 2/2011 Μέγεθος: 70.6 KB
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 2/2011 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων Μέγεθος: 606.5 KB
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον πρόχειρο διαγωνισμό αναλωσίμων και toner Μέγεθος: 23 KB
Απόφαση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων και toner για την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας Μέγεθος: 52.1 KB
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 1/2011 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, για την προμήθεια φαρμάκων Μέγεθος: 782.4 KB
Ανακοίνωση σχετικά με τη διενέργεια του διαγωνισμού της αριθμ. ΕΠΥ 17/2010 Διακήρυξης Μέγεθος: 195.3 KB
Παροχή διευκρινήσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό για την προμήθεια αρθροπλαστικών ισχίου, ώμου-αγκώνος-άλλων αρθρώσεων και γόνατος, αριθμ. διακήρυξης ΕΠΥ 17/2010 - 13.4.2011 Μέγεθος: 64.4 KB
Παροχή διευκρινήσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό για την προμήθεια αρθροπλαστικών ισχίου, ώμου-αγκώνος-άλλων αρθρώσεων και γόνατος, αριθμ. διακήρυξης ΕΠΥ 17/2010 - 11.4.2011 Μέγεθος: 63.5 KB
Παροχή διευκρινήσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό για την προμήθεια αρθροπλαστικών ισχίου, ώμου-αγκώνος-άλλων αρθρώσεων και γόνατος, αριθμ. διακήρυξης ΕΠΥ 17/2010 Μέγεθος: 76.8 KB
Διακήρυξη ΕΠΥ 17/2010 για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια Αρθροπλαστικών Ισχίου, Ώμου-Αγκώνος-Άλλων αρθρώσεων και Γόνατος (Κείμενο διακήρυξης και Σχέδιο Συμφωνίας Πλαίσιο) Μέγεθος: 1.3 MB
Ανακοίνωση σχετικά με την αρ. ΕΠΥ 13/2010 Διακήρυξη Μέγεθος: 64.2 KB
Διευκρινίσεις για την Αριθμ. ΕΠΥ 1/2010 Διακήρυξη Μέγεθος: 95.8 KB
Παροχή διευκρινήσεων για την αριθμ.ΕΠΥ 13/2010 διακήρυξη με αριθμό πρωτοκόλλου 1646/15-2-2011 Μέγεθος: 131 KB
Διακήρυξη ΕΠΥ 13/2010 για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια Αρθροπλαστικών Ισχίου, Ώμου-Αγκώνος-Άλλων Αρθρώσεων και Γόνατος (Κείμενο Διακήρυξης) Μέγεθος: 1.1 MB
Διακήρυξη ΕΠΥ 13/2010 για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια Αρθροπλαστικών Ισχίου, Ώμου-Αγκώνος-Άλλων Αρθρώσεων και Γόνατος (Κείμενο Συμφωνίας Πλαίσιου) Μέγεθος: 343.9 KB
Ανακοίνωση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού με αριθμ. ΕΠΥ 3/2010 Διακήρυξη Μέγεθος: 134.5 KB
Διευκρινήσεις για την αριθμ. ΕΠΥ 3/2010 Διακήρυξη (29-9-2010) Μέγεθος: 235.6 KB
Διευκρινήσεις για την αριθμ. ΕΠΥ 5/2010 Διακήρυξη (22-9-2010) Μέγεθος: 67.1 KB
Διευκρινήσεις για την αριθμ. ΕΠΥ 3/2010 Διακήρυξη Μέγεθος: 69.3 KB
Διευκρινήσεις για την αριθμ. ΕΠΥ 5/2010 Διακήρυξη (21-9-2010) Μέγεθος: 69.7 KB
Διευκρινήσεις για την αριθμ. ΕΠΥ 4/2010 Διακήρυξη Μέγεθος: 69.6 KB
Διευκρινήσεις για την αριθμ. ΕΠΥ 2/2010 Διακήρυξη (9-9-2010) Μέγεθος: 66 KB
Ανακοίνωση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού με αριθμ. ΕΠΥ 8/2010 Διακήρυξη Μέγεθος: 102.7 KB
Διακήρυξη ΕΠΥ 3/2010 για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού (Κείμενο διακήρυξης) Μέγεθος: 527.7 KB
Διακήρυξη ΕΠΥ 3/2010 για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού (Κείμενο συμφωνίας πλαίσιου) Μέγεθος: 358.8 KB
Διευκρινήσεις για την αριθμ. ΕΠΥ 2/2010 Διακήρυξη (31-8-2010) Μέγεθος: 104 KB
Διευκρινήσεις για την αριθμ. ΕΠΥ 5/2010 Διακήρυξη (19-8-2010) Μέγεθος: 38.3 KB
Διακήρυξη ΕΠΥ 5/2010 για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια συστημάτων περιτοναϊκής κάθαρσης (Κείμενο διακήρυξης) Μέγεθος: 461.2 KB
Διακήρυξη ΕΠΥ 5/2010 για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια συστημάτων περιτοναϊκής κάθαρσης (Κείμενο συμφωνίας πλαισίου) Μέγεθος: 275.7 KB
Παροχή διευκρινήσεων για την αριθμ. ΕΠΥ 8/2010 Διακήρυξη Μέγεθος: 121.4 KB
Διακήρυξη ΕΠΥ 4/2010 για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια Ενδοφακών (Kείμενο διακήρυξης) Μέγεθος: 490.1 KB
Διακήρυξη ΕΠΥ 4/2010 για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια Ενδοφακών (Kείμενο συμφωνίας πλαισίου) Μέγεθος: 311.2 KB
Διευκρινίσεις επί της αριθμ. ΕΠΥ 10/2010 διακήρυξης Μέγεθος: 72 KB
Διακήρυξη ΕΠΥ 2/2010 για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια Βηματοδοτών-Απινιδωτών (Κείμενο διακήρυξης) Μέγεθος: 616.7 KB
Διακήρυξη ΕΠΥ 2/2010 για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια Βηματοδοτών-Απινιδωτών (Κείμενο συμφωνίας πλαισίου) Μέγεθος: 323.4 KB
Διακήρυξη ΕΠΥ 10/2010 για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια βελονών τεχνητού νεφρού (Κείμενο διακήρυξης) Μέγεθος: 533.3 KB
Διακήρυξη ΕΠΥ 10/2010 για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια βελονών τεχνητού νεφρού (Κείμενο συμφωνίας πλαισίου) Μέγεθος: 368 KB
Διακήρυξη ΕΠΥ 8/2010 (συμπεριλαμβανομένης και της ΕΠΥ 9/2010) για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια απλών ενδοστεφανιαίων προθέσεων, ενδοστεφανιαίων προθέσεων εκλυουσών φάρμακο και μπαλονιών αγγειοπλαστικής (Κείμενο διακήρυξης) Μέγεθος: 444.6 KB
Διακήρυξη ΕΠΥ 8/2010 (συμπεριλαμβανομένης και της ΕΠΥ 9/2010) για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια απλών ενδοστεφανιαίων προθέσεων, ενδοστεφανιαίων προθέσεων εκλυουσών φάρμακο και μπαλονιών αγγειοπλαστικής (Κείμενο συμφωνίας πλαισίου) Μέγεθος: 310.4 KB
Πρότυπη Διακήρυξη και Σχέδιο Σύμβασης Εγκεκριμένα με απόφαση της Ε.Π.Υ. (ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 09.07.2010) Μέγεθος: 554.6 KB
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 6/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την προμήθεια βελονών τεχνητού νεφρού Μέγεθος: 774.5 KB
Ματαίωση της Αριθμ. ΕΠΥ 1/2010 Διακήρυξης και Επαναπροκήρυξης του Διεθνή Διαγωνισμού, για την προμήθεια απλών ενδοστεφανιαίων προθέσεων(BMS), ενδοστεφανιαίων προθέσεων εκλύοντες φάρμακο(DES) και μπαλόνια αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών Μέγεθος: 104.7 KB
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 1/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την προμήθεια απλών ενδοστεφανιαίων προθέσεων(BMS), ενδοστεφανιαίων προθέσεων εκλύοντες φάρμακο(DES) και μπαλόνια αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών Μέγεθος: 846.9 KB
Επικαιροποίηση της Κωδικοποίησης των κρατήσεων που πρέπει να παρακρατούν οι Φορείς του άρθρου 9 του Ν.3580/2007, στις προμήθειες υλικών, υπηρεσιών και φαρμάκων των Προγραμμάτων Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) Μέγεθος: 317 KB
ΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΥ 5_2011 ΑΓΟΝΟΥ.pdf Μέγεθος: 134.6 KB