Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023

Αποφάσεις Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

02/03/2015

Αρχεία

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΥ_119_2017-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΟΚΕΕ.pdf Μέγεθος: 119 KB
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΥ_100_2016-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 92_2016-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ.pdf Μέγεθος: 116 KB
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΥ_92_2016 - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΟΚΕΕ.pdf Μέγεθος: 127.1 KB
Απόσπασμα πρακτικού 64_14.05.2015 θέμα 1ο_Εγκύκλιος για την ενσωμάτωση του ΚΕΟΚΕΕ στα εγκατεστημένα πληροφοριακά συστήματα των Εργαστηρίων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.pdf Μέγεθος: 798.9 KB
Απόσπαμα πρακτικού 42_29.07.2014 θέμα 1ο_Έγκριση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών διενέργειας διαγωνισμού εργαστηριακών εξετάσεων.pdf Μέγεθος: 113.7 KB
Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης ΕΠΥ με αριθμ. 8_10.10.2013 Θέμα 1ο_1η Έπικαιροποίηση ΚΕΟΚΕE βάσει EDMA Codification.pdf Μέγεθος: 64.7 KB
Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης ΕΠΥ με αριθμ.34_23.04.2013 θέμα 6ο_Έγκριση Κωδικοποίησης Εργαστηριακών Εξετάσεων κατά EDMA.pdf Μέγεθος: 160 KB