Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024

Διαδικασία Επικαιροποίησης

26/02/2015

Αν υπάρχουν παρατηρήσεις (προσθήκες - διορθώσεις - συμπληρώσεις εξετάσεων) παρακαλώ συμπληρώστε το παρακάτω "Έντυπο Επικαιροποίησης" και αποστείλατε το στην ΕΠΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση gfiotakis@moh.gov.gr, υπόψη κου Γεωργίου Φιωτάκη (τηλέφωνο 213-20.37.514 και fax 213-20.37.531).

Οι παρατηρήσεις θα συζητηθούν στην Επιτροπή Εργαστηριακών Επιστημόνων η οποία θα αποφασίσει τελικά.