Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

ΜΕΛΗ ΕΚΑΠΥ-ΝΠΙΔ

18/05/2022


Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

IΔΙΟΤΗΤΑ

1 Άρης Αποστόλου Πρόεδρος
2 Κωνσταντίνος Γαλανάκης Αντιπρόεδρος
3 Γεωργία Φλώρου Μέλος
4 Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος Μέλος
5 Παναγιώτης Γεωργόπουλος Μέλος
6 Χρυσούλα Λύρη Μέλος
7 Δημήτριος Νικολάου Μέλος
8 Παναγιώτα Λυμπεροπούλου Μέλος
9 Φώτιος Σερέτης Μέλος