Κυριακή, 05 Δεκεμβρίου 2021

ΜΕΛΗ ΕΚΑΠΥ-ΝΠΔΔ

19/12/2018


Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

IΔΙΟΤΗΤΑ

1 Δήμος Μπαρτσώκας Πρόεδρος
2 Κωνσταντίνος Μητσόπουλος Αντιπρόεδρος
3 Σοφία Παράσχου - Γεωργούδη Μέλος
4 Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος Μέλος
5 Παναγιώτης Μπογιατζίδης Μέλος
6 Κωνσταντίνα Κοψιά Μέλος
7 Νίκη Κατοστάρα Μέλος
8 Χρυσούλα Λυρή Μέλος
9 Δημήτρης Νικολάου Μέλος