Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια-νόσο Alzheimer

23/01/2019

Τα προηγμένα κράτη σε όλο τον κόσμο έχουν εκπονήσει και εφαρμόζουν εθνικά σχέδια δράσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της Άνοιας και των συνεπειών της. Τα κράτη-μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχουν συνυπογράψει δέσμευση για συνέχιση και διεύρυνση των προσπαθειών καταπολέμησης της Άνοιας και έχουν απευθύνει παροτρύνσεις προς όλες τις χώρες να αναλάβουν πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Στη χώρα μας κάτω από τον ολοένα αυξανόμενο κοινωνικό-οικονομικό αντίκτυπο της Άνοιας και ως αποτέλεσμα μακροχρόνιων αγώνων των Οργανώσεων Alzheimer, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκρότησε το Νοέμβριο του 2013 «Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια- νόσο Alzheimer», η οποία το Νοέμβριο του 2014 παρέδωσε ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια στην Ελλάδα. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το Μάρτιο του 2016.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης θέτει τα θεμέλια ώστε να αντιμετωπιστούν οι ιατρικές και κοινωνικές επιπτώσεις της Άνοιας στη χώρα μας, να αυξηθούν και να συντονιστούν οι κατακερματισμένες έως σήμερα υπηρεσίες και δομές Υγείας και κοινωνικής μέριμνας.

Η πλήρης εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Νόσο Alzheimer είναι υψίστης σημασίας όχι μόνο στο πλαίσιο της υποστήριξης που δικαιούνται τα άτομα με Άνοια και οι οικογένειές τους, αλλά και για να επιτύχουμε, μακροπρόθεσμα, τον εξορθολογισμό των κρατικών πόρων που διατίθενται για τη νόσο.