Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023

Εθνικά Σχέδια Δράσης

27/01/2011

Αρχεία

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ- ΝΟΣΟ ALZHEIMER.pdf Μέγεθος: 732.7 KB
NATIONAL ACTION PLAN FOR DEMENTIA AND ALZHEIMER DISEASE.pdf Μέγεθος: 641.7 KB
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία Μέγεθος: 5.2 MB
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα Μέγεθος: 1.6 MB
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2011-2015 Μέγεθος: 538 KB
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά Μέγεθος: 1.6 MB
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Κάπνισμα Μέγεθος: 1.6 MB
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπαραγωγική και Σεξουαλική Υγεία Μέγεθος: 1.3 MB
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που απειλούν την Υγεία Μέγεθος: 1.4 MB
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Μεταδοτικά Νοσήματα Μέγεθος: 2.9 MB
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής στα Αντιβιοτικά και των Λοιμώξεων σε χώρους Παροχής Υγείας Μέγεθος: 2.4 MB
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Στοματική Υγεία Μέγεθος: 1.4 MB
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές Μέγεθος: 1.8 MB
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Περιορισμό των Βλαπτικών Συνεπειών του Αλκοόλ στην Υγεία Μέγεθος: 1.3 MB
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ταξιδιωτική Υγεία Μέγεθος: 1.1 MB
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ατυχήματα Μέγεθος: 1.6 MB
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον ΗIV/AIDS Μέγεθος: 1.1 MB
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Σπάνιες Παθήσεις Μέγεθος: 899.1 KB