Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2023

Ημερίδα αποτίμησης της προόδου εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (5-10-2018)

23/01/2019

5/10/2018

ΗΜΕΡΙΔΑ

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΣΟ ALZHEIMER

Στην Αθήνα στις 5 Οκτωβρίου 2018 και στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, το Δ.Σ. του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη νόσο Αlzheimer και η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας διοργάνωσαν ημερίδα αφιερωμένη στην πρόοδο της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για Άνοια και τη νόσο Αlzheimer .

Ομιλητές της Ημερίδας αναφορικά με το Σχέδιο Δράσης ανά ενότητα ήταν:

-Γεώργιος Γιαννόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υγείας

-Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος- Ψυχίατρος, Πρόεδρος Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη νόσο Αlzheimer

-Νικόλαος Σκαρμέας, Αν. καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ, μέλος Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη νόσο Αlzheimer

-Μάγδα Τσολάκη, Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ, μέλος Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη νόσο Αlzheimer

-Σπύρος Ευθυμιόπουλος, Καθηγητής Νευροφυσιολογίας ΕΚΠΑ, μέλος Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη νόσο Αlzheimer

-Παναγιώτης Βιδάλης, Νομικός, Επιστημονικός Συνεργάτης της Ελληνικής Επιτροπής Βιοηθικής, μέλος Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη νόσο Αlzheimer

-Ελπίδα Πάβη, Καθηγήτρια Οικονομικών στην ΕΣΔΥ, μέλος Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη νόσο Αlzheimer

-Κωνσταντίνος Μοσχοβάκης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, μέλος Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη νόσο Αlzheimer

Η Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου έκανε μια συνοπτική αναφορά στους λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία του εθνικού σχεδίου δράσης, αφού η άνοια είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη Δημόσια Υγεία. Με βάση υπολογισμούς της Alzheimer’s Disease International, στις μέρες μας 50 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με άνοια παγκοσμίως, αριθμός που θα διπλασιαστεί μέχρι το 2030 και θα υπερτριπλασιαστεί μέχρι το 2050. Στη χώρα μας υπάρχουν σήμερα 200.000 άτομα με άνοια και ο αριθμός αυτός μέχρι το 2050 αναμένεται να ξεπεράσει τις 600.000. Παρά τις επιστημονικές προόδους των τελευταίων 25 ετών η αντιμετώπιση της άνοιας αποτελεί μείζον ζήτημα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το στίγμα, η άρνηση και η έλλειψη οικονομικών πόρων αποτελούν τα κύρια εμπόδια για την ολοκληρωμένη φροντίδα των ατόμων με άνοια.

Σε αυτό το πλαίσιο, κάτω από το ολοένα αυξανόμενο κοινωνικό-οικονομικό αντίκτυπο της άνοιας και ως αποτέλεσμα μακροχρόνιων αγώνων των οργανώσεων Alzheimer στη χώρα μας, το Υπουργείο Υγείας συγκρότησε Εθνική Επιτροπή-Ομάδα εργασίας που εκπόνησε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την άνοια-νόσο Alzheimer 2015-2020 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το Μάρτιο του 2016.

Στόχος του συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης δεν ήταν η πλήρης καταγραφή των ερευνητικών και άλλων αποτελεσμάτων και μελετών στο χώρο της άνοιας που θα απαιτούσε συλλογική δουλειά πολλών ανθρώπων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Ομάδα Εργασίας προσπάθησε να καταγράψει τομείς ελλειμμάτων και προβλημάτων, δράσεων και πρακτικών, ώστε να αποτελέσουν τη βάση ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την άνοια και τη νόσο Alzheimer στη χώρα μας.

Στην ημερίδα οι ομιλητές παρουσίασαν την μέχρι σήμερα πρόοδο στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την άνοια και τη νόσο Alzheimer. Συγκεκριμένα η αποτίμηση ανά άξονα έχει ως εξής:

Άξονας 1

Το Υπουργείο Υγείας έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης Δημόσιου Τομέα» το έργο: «Δημιουργία Εθνικού Αρχείου καταγραφής ατόμων με άνοια»

Άξονας 4

Ιατρεία Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Υγείας και των δράσεων του Τομέα Υγείας στα ΠΕΠ Περιφερειών έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση της υλοποίησης 5 Ιατρείων Μνήμης σε νοσοκομεία των κάτωθι Περιφερειών.

 1. Ανατολική Μακεδονία- Θράκη
 2. Αττική
 3. Ήπειρος
 4. Κεντρική Μακεδονία
 5. Κρήτη

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με άνοια

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Υγείας και των δράσεων του Τομέα Υγείας στα ΠΕΠ Περιφερειών έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση, έχουν επιλεγεί οι τελικοί δικαιούχοι και θα λειτουργήσουν άμεσα 8 Κέντρα Ημέρας στις κάτωθι Περιφέρειες.

 1. Ανατολική Μακεδονία-Θράκη-Αλεξανδρούπολη, Καβάλα
 2. Δυτική Ελλάδα-Πάτρα
 3. Δυτική Μακεδονία - Κοζάνη
 4. Πελοπόννησος-Καλαμάτα
 5. Ήπειρος -Ιωάννινα
 6. Θεσσαλία- Λάρισα
 7. Κρήτη – Ηράκλειο

Δομές τελικού σταδίου

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Υγείας και των δράσεων του Τομέα Υγείας στα ΠΕΠ Περιφερειών έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση και υλοποιούνται άμεσα 2 δομές τελικού σταδίου στην Θεσσαλονίκη και στην Καλαμάτα.

Τέλος έγινε εποικοδομητική συζήτηση με το ακροατήριο και διατυπώθηκαν συμπεράσματα και προτάσεις.