Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

Πρόσκληση σε ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) σχετικά με το Τρίτο Πρόγραμμα Δράσης της Ε.Ε. για την Υγεία – Κοινές Δράσεις 2017

29/03/2017

Το Δίκτυο Ηλεκτρονικής Υγείας προσκαλεί όλους τους ενδιαφερομένους σε ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) σχετικά με το Τρίτο Πρόγραμμα Δράσης της Ε.Ε. για την Υγεία – Κοινές Δράσεις 2017 – Κοινή Δράση για την Ηλεκτρονική Υγεία.

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) συνεδρίες του ιδίου περιεχομένου:

  • Συνεδρία 1 - Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017, 15:00 - 16:30 (CET)
  • Συνεδρία 2 - Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, 11:30 - 13:00 (CET)

Η πρόσβαση στη συνεδρία γίνεται μέσω της ακόλουθης ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://ec-wacs.adobeconnect.com/r4pvi34kkxs/ (πληκτρολογώντας τον κωδικό NFP2017).

Επισυνάπτεται η ατζέντα της συνεδρίας.