Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση συμμετοχής σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα το 3° Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για την Υγεία (2014-2020) - Η Ελληνική συμμετοχή του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2019

21/05/2019

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τρίτου Προγράμματος Δράσης {2014-2020) της Ένωσης για την Υγεία, το Υπουργείο Υγείας σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: «3° Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για την Υγεία (2014-2020) - Η Ελληνική συμμετοχή στις Κοινές Δράσεις στα πλαίσια του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2019», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 28 Μαίου 2019 στην Αίθουσα Τύπου του Υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 17, 10433, Αθήνα), από τις 10:00 έως τις 12:00 μμ.
Η πρόσκληση του Υπουργού Υγείας για υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους αρμόδιους Φορείς, καθώς και τα σχετικά ενημερωτικά έγγραφα δύναται να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας: www.moh.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Δ/νση Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας (κα Μαίρη Βασσάλου ή κ. Παναγιώτη Καλοyεράκη, τηλ. 2132161005, 2132161629, e-mail: intrel@moh.gov.gr).