Δευτέρα, 05 Ιουνίου 2023

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

20/01/2011

Διεθνείς Οργανισμοί

Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία- Ευρώπη

Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμβούλιο της Ευρώπης

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

EQUAL- Κοινοτική Πρωτοβουλία

Πληροφορίες για Ευρωπαικά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις

Υπουργεία Υγείας Κρατών Μελών της Ε.Ε.

Αυστρία

Βέλγιο

Γαλλία

Γερμανία

Δανία

Μ. Βρετανία

Ιρλανδία

Ισπανία

Ιταλία

Κύπρος

Λετονία

Λιθουανία

Λουξεμβούργο

Μάλτα

Ουγγαρία

Πολωνία

Σλοβακία

Σουηδία

Τσεχική Δημοκρατία

Ολλανδία

Εσθονία

Σλοβενία

Φινλανδία