Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Διεθνείς Οργανισμοί

04/02/2011

Χρήσιμες Συνδέσεις / Διεθνείς Οργανισμοί

World Health Organisation – Regional Office for Europe

The association of Schools of Public Health in the European Region

Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμβούλιο της Ευρώπης

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

EQUAL- Κοινοτική Πρωτοβουλία

Πληροφορίες για Ευρωπαικά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις

Υπουργεία Υγείας Κρατών Μελών της Ε.Ε.

Αυστρία

Βέλγιο

Γαλλία

Γερμανία

Δανία

Μ. Βρετανία

Ιρλανδία

Ισπανία

Ιταλία

Κύπρος

Λετονία

Λιθουανία

Λουξεμβούργο

Μάλτα

Ουγγαρία

Πολωνία

Σλοβακία

Σουηδία

Τσεχική Δημοκρατία

Ολλανδία

Εσθονία

Σλοβενία

Φινλανδία