Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων Ιούνιος 2024:α) Φυσικού Νοσοκομείου–Ακτινοφυσικού Ιατρικής και β) Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

14/05/2024

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και διαδικασία ελέγχου αυτών.