Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου εξεταστικής περιόδου Ιούνιος 2017 - Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις

15/05/2017