Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020

Ενημέρωση για διατάξεις του Ν 4486.2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»

18/09/2017