Δευτέρα, 06 Απριλίου 2020

Ενημέρωση για τη διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων Ιουνίου 2017:α) Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής και β) Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην Θεσσαλονίκη

01/06/2017