Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024

Οδηγίες ετοιμότητας και διαχείρισης κρουσμάτων covid-19 σε κρουαζιερόπλοια

25/05/2021

Το παρόν παρέχει μέτρα για τη μείωση του κινδύνου εισαγωγής του SARS-CoV-2 στα κρουαζιερόπλοια, της μετάδοσής του κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση και κατά τη διάρκεια του πλου. Επιπλέον παρέχει οδηγίες αναφορικά με την προετοιμασία και τη διαχείριση πιθανού κρούσματος COVID-19 μεταξύ των ταξιδιωτών (σε επιβάτες και πλήρωμα).