Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2023

Υπενθύμιση των μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

30/12/2021

Το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και λαμβάνοντας υπόψη την έναρξη της χειμερινής περιόδου και την συνακόλουθη πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και την αύξηση των κρουσμάτων της νόσου COVID-19 μετά την ανάδυση της παραλλαγής Ο και άλλων κρουσμάτων ιογενούς αιτιολογίας (εποχική γρίπη κ.α), κρίνει σκόπιμη και απαραίτητη την υπενθύμιση της αναγκαιότητας τήρησης των αναφερομένων στη σχετική εγκύκλιο αναφορικά με τους κανόνες υγιεινής που θα πρέπει να τηρούνται στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στα πλαίσια της προστασίας του επιβατικού κοινού και του προσωπικού.