Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024

Εγκύκλιοι 2015

04/06/2015

Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία ημερήσια και νυχτερινά όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ιδιωτικών και δημόσιων και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς δημόσιους και ιδιωτικούς για το σχολικό έτος 2015-2016

Μεταποιητικές Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος