Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Νομοθεσία

To Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των επαγγελματιών υγείας καθώς και των ενδιαφερομένων πολιτών, αναρτά βασικές Διατάξεις Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας αρμοδιότητάς του

Τελευταία άρθρα