Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία όλων των βαθμίδων για το σχολικό έτος 2019 – 2020

10/10/2019

Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2019-2020, υπενθυμίζουμε την ανάγκη διενέργειας υγειονομικών ελέγχων στα σχολεία όλων των βαθμίδων και των ειδικότερων κατηγοριών, όπως ημερήσια και νυχτερινά, δημόσια και ιδιωτικά και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς, που βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητάς σας, σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική νομοθεσία, με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας.