Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Στατιστικά 2013

15/01/2014

Οι συνημμένοι πίνακες χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και καταγραφή των στατιστικών στοιχείων των υγειονομικών ελέγχων που διεξάγονται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών (πίνακας I) και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (πίνακας 2). Επίσης υπάρχει το δελτίο δειγματοληψιών τροφίμων και ποτών (πίνακας IV). Οι πίνακες αφορούν στατιστικά στοιχεία από 1-1-2013 έως 31-12-2013.