Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023

Ενημέρωση για την τροποποίηση της ΚΥΑ 17185/1069/2022 αναφορικά με την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες για την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους

08/05/2023