Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

Δείτε τις κάρτες με τις οδηγίες για προστασία μετά από πλημμύρα (ΓΡΑΦΙΚΑ)

09/09/2023
Δείτε τις κάρτες με τις οδηγίες για προστασία μετά από πλημμύρα (ΓΡΑΦΙΚΑ)
Κυκλοφορία σε πλημμυρισμένες περιοχές
Χ_1.png
Επισημάνσεις για την ασφάλεια των πολιτών
Χ_2.png
Οδηγίες για την κατανάλωση νερού και τροφίμων
Χ_3.png
Οδηγίες για τον καθαρισμό του σπιτιού
Χ_4.png
Οδηγίες σχετικά με ζώα (κατοικίδια ή εκτροφής)
Χ_5.png
Οδηγίες για προστασία μετά από πλημμύρα
infographic.png

Φωτογραφίες

Δείτε τις κάρτες με τις οδηγίες για προστασία μετά από πλημμύρα (ΓΡΑΦΙΚΑ)
Δείτε τις κάρτες με τις οδηγίες για προστασία μετά από πλημμύρα (ΓΡΑΦΙΚΑ)
Δείτε τις κάρτες με τις οδηγίες για προστασία μετά από πλημμύρα (ΓΡΑΦΙΚΑ)
Δείτε τις κάρτες με τις οδηγίες για προστασία μετά από πλημμύρα (ΓΡΑΦΙΚΑ)
Δείτε τις κάρτες με τις οδηγίες για προστασία μετά από πλημμύρα (ΓΡΑΦΙΚΑ)
Δείτε τις κάρτες με τις οδηγίες για προστασία μετά από πλημμύρα (ΓΡΑΦΙΚΑ)