Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

Σχετικά με την παρακολούθηση της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στις πληγείσες από τις πρόσφατες πλημμύρες περιοχές της Θεσσαλίας από τους «υπεύθυνους φορείς ύδρευσης» και τις αρμόδιες Αρχές

19/09/2023