Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Υπερβάσεις των ορίων ενημέρωσης για το όζον

28/07/2015
Υπερβάσεις των ορίων ενημέρωσης για το όζον

Image courtesy of pakorn at FreeDigitalPhotos.net

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις του δικτύου ατμοσφαιρικής ρύπανσης του ΥΠΑΠΕΝ, αναμένονται πολύ υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος για τις ημέρες 28/7/15, 29/7/15 και ενδεχόμενα 30/7/15. Για το λόγο αυτό δίδονται οι ακόλουθες οδηγίες για την ενημέρωση του κοινού με μέτρα προφύλαξης ειδικά των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων:

«Άτομα με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις και γενικότερα άτομα ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση συνιστάται να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν την κυκλοφορία στο εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης, συνιστάται στα παραπάνω άτομα, καθώς και τα παιδιά να αποφεύγουν την έντονη σωματική άσκηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού και να οδηγήσει σε αναπνευστικά προβλήματα».

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ