Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024

Tροποποίηση της Γ1δ/Γ.Π. οικ. 53794/12-7-2017 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τμήματα ακτών της Περιφέρειας Αττικής, στα οποία δεν επιτρέπεται η κολύμβηση» για το έτος 2017

20/12/2017